logo
 Home   Kontakt   DFemul   Cennik   Forum 

VATowiec
Info Programy Zmiany FAQ


Cennik oprogramowania
Dlaczego VATowiec?
Wymagania
Zobacz VATowca
Prezentacje
Wydajność
Raporty Definiowane
RSS - kanały informacyjne
Rekomendacje
Linki branżoweDlaczego VATowiec ?

Dlaczego VATowiec ?

cechy

w32/dbf

dos/dbf

w32/sql

Ogólniedostęp chroniony hasłem (opcja)
indywidualne ustawienia uprawnień
pomoc techniczna i aktualizacje
aktualizacje przez Internet
archiwizacja danych
analiza danych finansowych
raporty własne
filtrowanie list
alerty biznesowe
wydruk na ekran
wielojęzyczna obsługa
brak ukrytych parametrów
pełny opis struktury bazy danych
dostęp do danych z innych aplikacji
kontrola NIP/REGON/PESEL/IBAN/NRB
eksport/import XML - definiowany
generator kanałów RSS
wydruk do pliku: txt,htm,csv,jpg,tif,bmp,..
faksowanie bezpośrednio z programu
zdalne wykonywanie zadań
zdalne wudruki fiskalne
OLE z OpenOffice i MS Office
autouzupełnienie w polach tekstowych
baza kodów pocztowych
autozupełnienie adresów

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+


+
-
+
+
+
+
-
+
-
+
-
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-

+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
-
-
-
+
+
-
-
Handelfaktury, rachunki, korekty, eksport, UE, .
możliwość wpisu kwoty brutto
faktury RR, marża, zaliczka, eksportowe
dokumenty seryjne
spis towarów i usług
cenniki

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+

Finansewielowalutowość
kontrola należności i zobowiązań
dokumenty kasowe
noty odsetkowe i wezwania
kalkulator odsetkowy
najem, czynsz i dzierżawa
import kursów walut z www
FIFO kasy i banku obcej waluty

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-
-
-

+
+
+
+
+
+
+
-
Magazynobsługa wielu magazynów
dokumenty magazynowe
ewidencja stanów magazynowych
remanent na dowolny dzień i godzinę
produkcja/kompletacja
wiele jednostek miary
przeliczanie jm paliw i chemii
trzy jm w dokumencie

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-
-
-

+
+
+
+
+
+
+
+

Podatkipełna rachunkowość
książka przychodów i rozchodów
ryczałt ewidencjonowany
rejestry VAT
sporządzanie deklaracji
obsługa małych podatników
odliczanie VAT po zapłacie
symulacja przyszłych podatków

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
-
+
+
+
+
+

+
+
-
+
+
+
+
+
Ewidencjeśrodki trwałe
wyposażenie
przebieg pojazdów
rejestr napraw
zlecenia transportowe

+
+
+
+
+

+
+
+
-
-

+
+
+
+
-
Kadrykartoteka pracowników
kartoteka zleceniobiorców
kartoteka właścicieli
karty pracy

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
Płacelisty płac
wiele składników płacowych
sporządzanie deklaracji podatkowych
eksport danych do Płatnika ZUS
automatyczne księgowanie

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Strona główna

  Vatowiec.pl 2003-2006 Masz uwagi do witryny? - WMaster 
: program księgowy program fk BBMS automatyzacja laboratoriów biobank management system