logo
 Home   Kontakt   DFemul   Cennik   Forum 

VATowiec
Info Programy Zmiany FAQ


Cennik oprogramowania
Dlaczego VATowiec?
Wymagania
Zobacz VATowca
Prezentacje
Wydajność
Raporty Definiowane
RSS - kanały informacyjne
Rekomendacje
Linki branżoweKanały RSS

Kanały informacyjne RSS

Oprogramowanie umożliwia automatyczne generowanie kanałów informacyjnych RSS

Działanie automatu polega na przygotowaniu dwóch rodzajów plików informacyjnych, kanałów RSS w xml i pliku szczegółów w htm.
Pierwszy z nich zawiera dane zgodne z definicją eksportu do XML, a drugi powstaje po uruchomieniu raportu definiowanego.

Przykład przygotowania kanałów RSS dla danych o kontrahentach.

1. Przygotowanie definicji xml dla czytnika RSS.
a) przejdź do System->Definicje XML i uruchom „Import”
b) wybierz z listy „RSSkontrah” (jeżeli na liście nie ma tej definicji, to ponownie zainstaluj oprogramowanie http://pk.inet.pl/pliki/br32.exe)
c) zmodyfikuj formuły eksportu w/g swoich potrzeb

  1. Raport definiowany dla szczegółów informacji.


Przykładowy raport definiowany przygotowuje plik htm do wyświetlenia szczegółów RSS (po kliknięciu na nazwę skróconą kontrahenta).
Plik definicji tego raportu można pobrać tutaj.

  1. Automat - alerty


Teraz ostatni etap, przygotowanie automatycznego generowania plików dla RSS. Na zrzucie powyżej widać zestaw funkcji uruchamianych w systemie alertowania.
Opis działa funkcji znajduje się w pomocy podręcznej okna System->Alerty.

  1. Czytnik RSS

Poprawność generowanych danych dla kanału informacyjnego RSS testowałem za pomocą oprogramowania Paseczek www.paseczek.pl
W celu włączenia przygotowanego kanału należy odpowiednio skonfigurować czytnik, jak na zrzucie poniżej.

Podsumowanie:

Wykorzystanie kanałów informacyjnych w firmie może znaczenie poprawić efektywność pracy. Trzeba bowiem wiedzieć, iż powyższy przykład to tylko wzmianka możliwości. W firmie może działać automatycznie wiele kanałów informacyjnych począwszy od danych o kontrahentach, poprzez dane magazynowe, konta FK, zestawienia różnego typu, kursy walut i wiele, wie innych. Kanały informacyjne znacznie usprawnią przepływ informacji.  Vatowiec.pl 2003-2006 Masz uwagi do witryny? - WMaster 
: program księgowy program fk BBMS automatyzacja laboratoriów biobank management system