logo
 Home   Kontakt   DFemul   Cennik   Forum 

VATowiec
Info Programy Zmiany FAQ


Cennik oprogramowania
Dlaczego VATowiec?
Wymagania
Zobacz VATowca
Prezentacje
Wydajność
Raporty Definiowane
RSS - kanały informacyjne
Rekomendacje
Linki branżoweRaporty Definiowane

Baza Raportów Definiowanych

Procedura importu definicji raportu:
1. wyszukaj raport w poniższych wykazach
2. pobierz plik z kolumny "definicja" za pomocą polecenia z menu podręcznego przeglądarki "Zapisz element docelowy"
( menu znajduje się pod prawym klawiszem myszy po ustawieniu wskaźnika na linku)
3. w odpowiednim programie otwórz okno Zestawienia->Raporty definiowane
4. wykonaj import pobranego pliku za pomocą "Import XML"

Jeżeli nie działa import z pliku xml:
1. otwórz okienko System->Definicje XML
2. wykonaj import struktury o nazwie RapDef i zamknij okienko
3. otwórz okienko Zestawienia->Raporty Definiowane i wybierz z menu podręcznego opcję Raporty,
  a następnie włącz RapDef

Uwaga !  Po instalacji oprogramowania w katalogu \BR\PROGRAMY\HELP znajduje się znacznie więcej definicji raportów

VATowiec

temat: opisdefinicja
Rejestr VAT sprzedaży - stawki:
Rejestr VAT w rozbiciu na stawki VAT
Wykaz dokumentów eksportowych.

RejVAT- 2005 styczeń
eksport UE (W) - luty
Rejestr VAT zakupów - stawki:
Wykaz dokumentów importowych.

styczen - import (I)
Dostawy:
Wykaz dla danych wpisanych do kolumny rezerwa.
Kontrola cen ewidencyjnych.

Nadwyżki i niedobory w dostawach
Zerowe ceny ewidencyjne
Gospodarka Magazynowa:
Wykaz dokumentów Bilansu Otwarcia
Atesty wystawione w GM.

Dokumenty BO
Rejestr atestów - styczeń 2005
Księga Dokumentów - nag.
Zestawienie należnosci eksportowych.

Należności eksportowe do 7 dni
Magazyn:
Stan minimalny na magazynie

Rezerwy
Pracusie:
Raport dla admina, wskaźnik na wymianę komputerów :)

Czas bezawarynej pracy
Rozchody FIFO:
Resztki pozostałe w rozchodach.
Rozchody magazynowe.
Wykaz rozchodów przez dostawą.

Resztki
Rozchody
Rozchód z przyszłości
Rozrachunki:
Rozrachunki nierozliczone

Rozrachunki nierozliczone
Rozrachunki - saldo:
Rozrachunki dla wybranych ID kontrahentów.

Rozrachunki 101-200
Plan Kont:
Zestawienie obrotów i sald styczeń
Zestawienie obrotow i sald
Plan Kont typami:
Zest.obrotów i sald styczeń - syntetyka
Zest.obrotow i sald - syntetyka

Kadrowiec

temat: opisdefinicja
Płace:
Wykaz dla wybranego składnika składki zdrowotnej.

Składnik ZUS - SZ

Celin

temat: opisdefinicja
SAD:
Zestawienie ilościowe wykonanych dokumentów.
Dokumenty oddziału.

Ilościówka
Oddział
SAD-opłaty:
Zestawienie dla działu księgowości.
Przykładowa analiza wykonania gwarancji.
Analiza wykorzystania zabezpieczenia.

Księgowość
Obrot - gwarancje
Wyk. zabezp
  

Zapotrzebowanie na nową definicję raportu można wysyłać na adres e-mail p@vatowiec.pl

  Vatowiec.pl 2003-2006 Masz uwagi do witryny? - WMaster 
: program księgowy program fk BBMS automatyzacja laboratoriów biobank management system